Đang tải dữ liệu ...

Đối tác

 Công ty chúng tôi hiện có thực hiện cho các đối tác nước ngoài về vấn đề các thủ tục xuất nhập khẩu tại chỗ, cũng như xuất nhập khẩu khi có yêu cầu. Thủ tục hải quan các khu chế xuất, cũng như các khu công nghiệp. Giao nhận nhanh chóng theo đúng thời hạn.

- Đối tác chủ yếu: Châu Á, Âu, Mỹ, Úc...

- Hình thức vận tải chính bằng đường hàng không và  tàu biển.